Връхлетяла в кабинета на директора

Жената на един инженер връхлетяла в кабинета на директора на едно предприятие и започнала да крещи:
– Докога ще продължавате да прикривате съпруга ми. На всички им е известно, че той е женкар и пияница. Не стига това, ами вчера се прибра вкъщи обут в женски гащи.
Жената извадила едни женски гащи и ги метнала на бюрото на директора. Директорът започнал да я успокоява:
– Успокойте се! В момента нямам много време, но утре ще поговоря с него и ще взема някакви мерки.
Вечерта като си тръгнал, директорът сложил женските гащи в джоба си, за да му бъдат подръка на другия ден.
На следващата сутрин, докато жена му гладила панталона, намерила гащите и се развикала ядосана:
– Абе Гошо, ти кога ще спреш с идиотските си шеги? Вече два дена си търся гащите, а те били в джоба на панталона ти…