По време на сватба в едно врачанско село

По време на сватба в едно врачанско село, здраво пийналия кум поискал думата по микрофона. Музиката спряла, а той взел микрофона и казал:
– У тоа момент, язе сакам булката да ми врътне една бибитка!
Всички занемяли и не можели да осмислят казаното от кума. Тогава младоженеца рипнал, засукал си ръкавите и тръгнал ядосан към кума. Кума го погледнал най-невъзмутимо и продължил по микрофона:
– Мисла, че бех кристално ясен! Младоженеца да си седне, казах, че сакам булката да го направи!