По време на изпит по физика

По време на изпит по физика, професор и студент стояли един срещу друг с ръце на масата. Професорът попитал:
– Кажете колега, в какви единици се измерва електрическият ток.
Студентът погледнал в лявата си шепа и отговорил:
– Измерва се в ампери.
Професорът погледнал в лявата си шепа и казал:
– Правилно колега. А сега ми кажете, в какви единици се измерва напрежението.
Студентът погледнал в дясната си шепа и отговорил:
– Измерва се във волтове.
Професорът погледнал в дясната си шепа и казал:
– Правилно колега. А сега ми кажете, в какви единици се измерва мощността – и бързо хванал ръцете на студента.
– Ами… ъъъъъ… измерва се в секунди – отговорил студента и бързо хванал ръцете на професора.
– Амиии… правилно колега!