По време на час по Биология

По време на час по Биология в едно северозападно училище, госпожата се опитвала да подготви децата си за урок по размножаване на животните. Тя попитала децата:
– Някой от вас, знае ли какво е флирт?
Иванчо вдигнал ръка.
– Кажи, Иванчо!
– На мене кака ми е казвала, че флирта е туй-онуй, но без х*й!
– Седни си Иванчо и не използвай такива думи! Знае ли някой от вас, какво е любов?
Иванчо отново вдигал ръка напористо.
– Кажи, Иванчо!
– На мене мама ми е казвала, че любовта е туй-онуй, с х*й!
– Мръсник, аз нали ти казах да внимаваш с думите! Седни си! Някой от вас, знае ли какво е брак?
Иванчо отново вдигал ръка.
– Кажи Иванчо!
– На мене татко ми е казвал, че при брака няма туй-онуй, ами има само х*й!