Враната кацнала на висок клон

Враната кацнала на висок клон на едно дърво и си стояла. Под дървото минало зайче и я попитало:
– Врано, какво правиш?
– Нищо!
– А, може ли и аз също да поседя тука и да не правя нищо?
– Може! – съгласила се враната.
Зайчето седнало под дървото и си стояло така, без да прави нищо. По едно време дошла лисицата и изяла зайчето. Враната погледнала надолу, поклатила глава и с мъка в гласа казала:
– Пропуснах да му кажа на зайчето, че за да не правиш нищо, трябва да седиш на високо…