Във военноморска болница лежал млад моряк

Във военноморска болница лежал млад моряк. Той чакал за операция на апандисита. На вратата се почукало и сестрата поискала разрешение да влезе. След като влязла, тя мълчаливо отметнала одеялото, свалила боксерките на моряка и съсредоточено го насапунисала и избръснала в интимната област. После го обърнала по корем и му забила една свещичка в з*дника. Тогава морякът я попитал леко учудено:
– Извинете, сестра! Бихте ли ми казали, защо изобщо почукахте на вратата…