Водел мечка на синджир

Вървял си един мъж из пазара и водел мечка на синджир. Някакъв продавач го спрял и му казал:
– Братле, предлагам ти страхотна сделка. Купи това сладко котенце. Виж го само какво е. На две седмици е.
Тогава мъжът му отвърнал:
– След малко ще дойда. Само почакай да намеря оня, който миналата година ми пробута това животно за хамстер…