Влязъл заека в един магазин

Влязъл заека в един магазин „Всичко по левче“. Отишъл до тезгяха и блъснал с всичка сила по него, след което изкрещял в лицето на продавача:
– Дай ми едно кило моркови бе, кретен!
– Зайо, ние не продаваме моркови. Тук продаваме битова техника и консумативи. Също така, недей така да блъскаш по тезгяха!
Тръгнал си заека, но на следващия ден се върнал отново. Влязъл, отишъл пак до тезгяха и блъснал с всичка сила по него. После изкрещял в лицето на продавача:
– Дай ми едно кило моркови бе, кретен!
Продавача ядосано го предупредил:
– Зайко, нали ти казах, че не продаваме моркови. Ако още веднъж блъснеш по тезгяха, ще взема два пирона и ще ти закова лапите. Да те видим тогава, как ще блъскаш!
На третия ден, заека пак влязъл и тихичко прошепнал:
– Добър ден! Извинявайте, да имате случайно пирони?
– Това вече е друго нещо! Не Зайко, свършихме пироните преди час!
– Тогава ми дай едно кило моркови бе, кретен!