Уравнения и аксиоми

Уравнение 1

Човек = яде + спи + работи + забавлява се
Маймуна = яде + спи
Следователно:
Човек = Маймуна + работи + забавлява се
Следователно:
Човек – забавления = Маймуна + работи
Извод 1: Човек, който не се забавлява е просто една маймуна, която работи.

Уравнение 2

Човек= яде + спи + изкарва пари
Маймуна = яде + спи
Следователно:
Човек = Маймуна + изкарва пари
Следователно:
Човек – изкарва пари = Маймуна
Извод 2: Човек, който не изкарва пари, е просто една маймуна.

Уравнение 3

Жена = яде + спи + харчи пари
Маймуна = яде + спи
Следователно:
Жена = Маймуна + харчи пари
Следователно:
Жена – харчи пари = Маймуна
Извод3: Жена, която не харчи пари, е просто една маймуна.

Заключение

От уравнение 2 и 3 следва:
Мъж, който не изкарва пари = Жена, която не харчи пари
Тоест, мъжът трябва да изкарва пари, за да не стане Жената Маймуна

Аксиома 1:

Жените харчат пари, за да не станат Мъжете Маймуни

Аксиома 2:

Мъж + Жена = Маймуна + изкарва пари + Маймуна + харчи пари
Следователно, изхождайки от Аксиома 1 и Аксиома 2, може да се заключи, че:
Мъж + Жена = Две Маймуни, които живеят щастливо заедно!