Учителят завел целия клас

Учителят на Иванчо, завел целия клас на един строителен обект, където щели да провеждат учебния си час Учителят казал на учениците:
– Ученици, сложете си каските и не ги сваляйте, докато не напуснем строителния обект. За ваша безопасност е! Миналата година, една тухла падна на главата на една наша ученичка и добре, че носеше каската си… След инцидента, тя само се усмихна.
В този момент Иванчо прекъснал учителя:
– Аз я знам тази! Тя е от нашата махала. Още си носи каската и се усмихва…