Учителката попитала учениците

Учителката попитала учениците:
– Ученици, знаете ли, какво е факт и какво е парадокс?
Иванчо пръв вдигнал ръка:
– Факт госпожо, е това, че х*я като се надърви, става твърд като кокал. Парадокса е, че вътре кокал няма…
– Излез навън! Само глупости можеш да ръсиш!
Иванчо излязъл в коридора, където го срещнал директора.
– Иванчо, какво пак си се издънил? – попитал го директора.
– Ами господин Директор, учителката попита какво е факт и какво е парадокс и аз и отговорих, след което тя ме изгони…
– Е, ти знаеш ли, какво е факт и какво е парадокс?
– Факт, господин Директор е, че п*тката винаги е мокра! Парадокса е, че никога не мухлясва…
Засмял се директора и решил да се пошегува с учителката, с която имали повече от приятелски отношения.
– Иванчо, ти си прав. Нека да влезем в класната стая и да обясниш пред мен на учителката си, какво е факт и какво е парадокс.
Влезнали вътре, а директора се обърнал към учителката:
– Госпожо Петрова, Иванчо много добре знае отговор на вашия въпрос. Попитайте го и ще се уверите.
– Добре! – казала тя – Кажи ми Иванчо, какво е факт и какво парадокс!
– Факт госпожо е, че Земята е кръгла! – започнал Иванчо.
– Браво, Иванчо! – казала даскалицата – А какъв е парадокса на кръглата земя?
– Парадокса е, че въпреки, че Земята е кръгла, хората винаги ще намерят едно ъгълче да се из*укат.