Учителката попитала децата

Учителката попитала децата, какво ще правят, когато пораснат и станат възрастни. Дошъл реда на Иванчо и той казал:
– Ще се наливам с алкохол и ще чу*ам жени!
Учителката го изгонила от час и му казала да доведе баща си.
– За какво ме вика даскалицата?- попитал бащата.
Иванчо му обяснил. След дълго четене на конско, бащата попитал Иванчо:
– Е, сега разбра ли всичко?
– Разбрах! Когато порасна, ще пия Кока-кола и ще си бия че*ий… – отговорил Иванчо.