Учените успяха да „замразят“ светлина за цяла минута

Това може да се окаже важен пробив в квантовата памет за съхранение и обработка на информация. Група немски изследователи са успели да замразят най-бързото нещо във Вселената, а това е именно светлината. На всичкото отгоре, те са успели да замразят светлината за цяла минута. може да ви звучи странно но това е факт. Причината за тези опити на учените да замразят светлината е че те искат да разберат дали при това си състояние тя запазва соите квантови свойства (т.е. дали запазва своето информационно състояние). Това свойство на светлината е нещото което дава възможност за изграждане на светлинно-базирана квантовата памет. Разбира се изчислителните способности на един такъв хипотетичен квантов компютър биха били във пряка зависимост от времето за което сме способни да задържим светлината „замразена“. Това също би могло да позволи по-сигурни квантови комуникации на по-далечни разстояния. Сигурно на всички ви е известно че „замразяването“ на светлината никак не е лесен процес… не можете просто да я сложите във фризера. Светлината е електромагнитно лъчение , което се движи с 300 милиона метра в секунда. За една минута, светлината може да измине около 18 милиона километра. Обаче колкото и пипкаво и трудно да е това начинание, все пак светлината може да бъде укротена значително и дори напълно спряна. Изследователите са успявали да задържат светлината напълно неподвижна цели 16 секунди използвайки „студени“ атоми. За целите на този експеримент учените са конвертирали светлинните кохеренции в атомни кохеренции. Това те са направили с помощта на ефекта на квантовата интерференция, която прави от непрозрачна среда (в случая някакъв непрозрачен кристал) да стане прозрачна но само за определена част от светлинния спектър. С помощта на този ефект учените са успели да „хванат“ изстрелян от тях лазерен лъч вътре в кристала. Лъчът оставал в това състояние в което е бил изстрелян (нещо като квантова снимка). В бъдеще учените ще се опитат да удължат времето за задържане на „замразената“ светлина чрез употреба на различни видове газове.