Царска папрат (Осмунда)

Царската папрат (Осмунда) е силно разпространен вид папрат който се среща почти навсякъде в Европа, Азия, Африка, та и дори и в Америка (и в Северна и в Южна). Листата на царската папрат (Осмунда) биват два вида – стерилни и спороносни. Разпознават се по това че спороносните (до половин метър) са много къси и винаги стоят изправени. Стерилните могат да достигнат дължина до метър и половина и поради това стоят силно наклонени към земята. Царската папрат (Осмунда) е многогодишно растение чиито корени могат да достигнат доста внушителни размери.

Царска папрат (Осмунда)Въпреки това тя е силно влаголюбив вид и обича да обитава влажни места и мочурища. В България царската папрат (Осмунда) е разпространена на доста места с надморска височина до триста метра. Като цяло царската папрат (Осмунда) има тенденцията да изчезва и поради тази причина тя е обявена за защитен вид. Едно от местата където все още се намира в големи количества е природният парк Беласица.