Трошал орехи с онази работа

В едно село, имало мъж на 60 години, който бил известен с това , че с онази си работа можел да троши орехи. Една телевизия, проявила интерес и заснела как мъжът чупи орехите. 30 години по-късно, преглеждайки старите материали, режисьорът попаднал на филма. Решил да провери, дали мъжът, който би трябвало да е станал на 90 години, е все още жив и дали може да чупи още орехи. Отишъл в селото, намерил дядото и го попитал, дали срещу 1000 лева ще направи ли старият номер с орехите. Дядото се съгласил , но поискал кокосови орехи. Извадил си оная работа и натрошил поставените на масата три кокосови ореха. Режисьорът учудено възкликнал :
– Дядо, явно с възрастта си заякнал.
Тогава старецът отговорил:
– Не, бе! Просто зрението ми отслабна и вече не виждам малките орехи…