Трима ловци си говорели

Трима ловци си говорели:
– Моето куче е много умно – казал първия. – Отивам на лов, но съм си забравил патроните. Дадох му да помирише пушката и то след малко ми ги донесе!
– И моето така – казал втория – Само, че си бях забравил пушката. Помириса патроните и след малко ми я донесе.
– А аз – казал третия – Знаете, че освен ловец съм и рибар. Та отидох аз за риба и взех жената с мене, да се попече на слънце, ама тя горката си забравила банските. Дадох на кучето да и помирише путк*та и то след малко довлече комшията за таш*ците…