Токоизправител

Токоизправител е устройство за преобразуване на променлив ток в постоянен. Според действието си токоизправителите биват вентилни токоизправители – с елементи, които пропускат променливия ток само в една посока и комутационни токоизправители – токът се превключва механично на всеки полупериод синхронно с честотата му. Вентилните токоизправители се делят на:

Полупроводникови токоизправители – вентилът е набор от селенови или медноокисни плочки, германиеви или силициеви диоди. Приложение полупроводниковите токоизправители намират в електрониката, галванотехниката и други.

Електронни токоизправители – при тях вентилът е електронна лампа, Имат ограничено приложение в електрониката.

Йонно-вакумни токоизправители – биват живачни и газови. Вентилът представлява стъклен или железен съд, в който има живак под вакум или разреден газ. Живачните токоизправители се строят за много големи мощности за тракционни станции, за електролиза и други. Газовите токоизправители се използват при по-високи напрежения.

Комутационните токоизправители (ротационни и вибрационни) се използват главно за електрофилтри.