Един тинейджър се прибрал развълнуван в къщи

Един тинейджър се прибрал развълнуван в къщи и съобщил:
– Ние с Пенка ще се женим.
Баща му се оклюмал. Той дръпнал сина си настрани и му казал:
– Съжалявам, синко, но не може да се ожениш за Пенка. Аз едно време много хойках и видиш ли, Пенка ти е половин сестра.
Момчето било разбито и му трябвали няколко месеца, за да започне пак да излиза с момичета. Година по-късно пак се прибрало в къщи с нова изненада.
– С Гергана ще се женим.
Баща му пак се оклюмал. Той дръпнал момчето настрани и му обяснил:
– Съжалявам, синко, но няма как да се ожениш за Гергана. Тя също ти е половин сестра.
Момчето изтичало в стаята си и плакало цяла вечер. По някое време майка му отишла при него за да го утеши.
– Татко е вършил много лоши неща в миналото. Той все ми казва, че не мога да се оженя за момичето, което обичам. – изплакало момчето.
– Хич не му обръщай внимание на тоя! – отвърнала майката. – Той даже не ти е истински баща…