Състезание по спортен лов

Провело се състезание по спортен лов в Африка. След приключване на  състезанието, всички се събрали и дали отчет за отстреляния дивеч:
Американеца заявил:
– Аз убих три слона и четири носорога!
Руснака заявил:
– Аз убих шест слона, три носорога и две антилопи!
Българското борче завило:
– Аз убих десет носъра!
Всички се зачудили какво е това и накарали борчето да им покаже. Борчето вървяло напред, а останалите ловци след него. Изведнъж борчето разтворило едни храсти и насочило пушката си. От храстите изскочил един негър, който хукнал да бяга, викайки: „Но сър! Но сър!“…