Събрали се пастор, имам и равин

На едно място се събрали пастор, имам и равин. Те започнали да си споделят, кой как разпределя парите, дадени им за благотворителност. Пасторът казал:
– Ние отделяме книжните пари от стотинките. После започваме да броим – хартийка за мен, монета за бедните, хартийка за мен, монета за бедните…
Имамът казал:
– Ние рисуваме един голям кръг на земята. Заставаме по средата и хвърляме парите във въздуха. Каквото е паднало извън кръга, го даваме на бедните, каквото падне в кръга, то си остава за мен.
Дошъл ред на равина и той им обяснил:
– Ние оставяме разпределянето на парите на Бог. Хвърляме парите във въздуха и той взема каквото трябва да се отдели за бедните. Това, което падне на земята, то си остава за мен…