Сякъл дърва на брега на реката

Един дървар сякъл дърва на брега на реката, но изпуснал в нея брадвата си. Седнал на земята и заплакал от мъка. Явил му се Бог и го попитал:
– Защо плачеш?
– Как да не плача, Господи, като си изпуснах брадвата в реката. Сега няма как да изкарвам прехраната на семейството си.
Господ бръкнал в реката, извадил златна брадва и го попитал:
– Тази ли е твоята?
– Не, тази не е моята. – отвърнал дърварят.
Господ отново бръкнал в реката и този път извадил сребърна брадва:
– Сигурно тази е твоята?
– Не! И тази не е.
Третият път Господ извадил желязна брадва и дърварят възторжени извикал.
– Да, да, тази е моята!
– Виждам, че си добър и честен човек. Затова вземи и трите брадви. – казал господ.
Заживял дърварят в охолство. Един ден, както се разхождал с жена си покрай реката, тя взела, че се подхлъзнала и паднала в нея. Мъжът седнал на брега и заплакал. Отново му се явил Бог и го попитал защо плаче.
– Как да не плача, Господи, като жена ми падна в реката.
Тогава Господ извадил Дженифър Лопес от реката и го попитал:
– Това ли е твоята жена?
– Да! – радостно извикал мъжът.
Тогава Господ се ядосал:
–Защо ме излъга този път?
– Виж сега, Господи, щях да ти кажа, че това не е моята жена, но тогава ти щеше да извадиш Катрин Зита-Джоунс. Аз отново щях да ти кажа, че това не е моята жена и накрая ти би извадил нея. После, като награда за честността ми, ти щеше да ми дадеш и трите. Аз, обаче не бих могъл да изхраня четири гърла и щяхме да бъдем много нещастни…
ИЗВОД: Когато мъжете лъжат, те го правят с достойнство и за общото благо…