Сутринта отидох за риба

Сутринта отидох за риба, но стръвта ми свърши много бързо! Тогава видях една змия с жаба в устата. Понеже знам, че жабите стават за стръв за шаран, аз реших да я взема. Знаех, че змията няма как да ме захапе, докато жабата е в нейната уста. Хванах я за врата, стиснах я здраво и взех жабата. Сега трябваше някак си да пусна змията, без тя да успее ме захапе. Взех бутилката с домашна ракия и изсипах малко количество в устата на змията. Тя премрежи очите и се преви, а аз я пуснах и избягах. Продължих да хвърлям въдицата, използвайки жабата за стръв и не след малко усетих как нещо се увива по крака ми. Погледнах надолу и какво да видя – змията ми донесла още две жаби…