Студент се явил на изпит, без изобщо да е учил

Студент се явил на изпит, без изобщо да е учил.

Професорът вече се готвил да му пише двойка, когато младежът казал:
– Искате ли, аз да ви задам три въпроса. Ако успеете да отговорите, пишете ми двойката. Ако не отговорите обаче, ще ми напишете шестица.
Професорът бил любопитен и се съгласил. Студентът питал:
– Кое е законно, но е нелогично? Кое е логично, но пък е незаконно? Кое не е нито законно, нито пък логично?
Професорът дълго мислил, но не могъл да отговори, и написал шестица на студента. След това, го помолил да каже отговорите. Студентът му казал:
– Жена ви, е по-млада от вас с цели 30 години. Това е законно, но пък много нелогично. Жена ви си има любовник. Това е логично, но пък е незаконно. Нито обаче е логично, нито пък е законно това, че вие току-що написахте шестица на нейния любовник…

Вашият коментар