Студент теглил билет

Студент теглил билет по време на изпит. Погледнал го и веднага попитал професора:
– Извинете, може ли да пробвам късмета си още веднъж?
– Пробвайте колега!
Студентът изтеглил нов билет, но физиономията му отново била кисела и професорът го подканил да тегли още веднъж…
На Третия път, професорът казал:
– Добре колега, ще ви пиша три. Щом търсите, значи все пак нещо знаете…