Студент отишъл при личния лекар

Студент отишъл при личния лекар. Трябвала му извинителна бележка, защото бил избягал от лекции!
– Докторе, много ме боли корема.
– Ако си дошъл за извинителна бележка, няма да ти дам! – отговорил докторът.
– Не съм докторе! Много ме е срам да кажа,  че ме боли к*ра, докторе.
– Добре. Сваляй да видя какво ти има.
Барал доктора, барал и накрая казал на студента:
– Нищо ти няма! Обличай се!
Ученикът се облякъл и казал на доктора:
– Знам докторе, но така и така не ми дадохте извинителна бележка, поне да ме хванете за к*ра…