Студент бил на изпит по логика

Студент бил на изпит по логика. Професорът го извикал и го питал:
– На един самолет има 300 тухли. Ако падне една от тухлите, колко остават?
Студентът отговорил:
– 299.
Професорът казал:
– Вярно! А с колко хода можеш да вкараш слон в хладилник?
Студентът отговорил:
– С три – отваряш хладилника, пъхаш слона и затваряш хладилника.
Професорът казал:
– Вярно! А с колко хода можеш да вкараш жираф в хладилник?
Студентът отговорил:
– С четири – отваряш хладилника, вадиш слона, пъхаш жирафа и затваряш хладилника.
Професорът казал:
– Вярно! На рождения ден на лъва отишли всички животни. Кой не е?
Студентът отговорил:
– Жирафът. Нали е още в хладилника!
Професорът казал:
– Вярно! Една Баба иска да прекоси блато с крокодили. Ще успее ли?
Студентът отговорил:
– Да, защото всички са на рождения ден на лъва.
Професорът казал:
– Вярно! Бабата тръгнала да прекосява езерото, но умряла! От какво е умряла?
Студентът отговорил:
– Сигурно е потънала!
Професорът казал:
– Не позна! Помниш ли тухлата от първия ми въпрос?