Строеж на Земята

Земята се е образувала преди 4500 милиона години и е представлявала кълбо от газове. Постепенно тежките метали потънали и изградили океанските падини. По-леките скали и минерали плавали на повърхността, охладили се и се втвърдили.

Земни слоеве

Земята се състои от три слоя: в средата е ядрото, мантията обвива ядрото, а твърдата външна обвивка се нарича кора. Ядрото има два слоя. Вътрешният слой се състои от твърдо желязо и никел, а външният – от разтопено желязо и никел. Мантията се състои от скали. Горната част е от полуразтопени скали, наречена магма. Кората е най-тънкият слой. Ако си представите, че Земята е топка за тенис, кората, прикрепена към повърхността и е по-тънка от пощенска марка.

Изследване на вътрешният строеж на Земята

Не е лесно да се установи какъв е вътрешният строеж на Земята. Геолозите, които изучават скалите, се опитват да пробият кората, за да вземат проби от скалите, но не съществува достатъчно голяма сонда, с която да се стигне дълбоко под повърхността на Земята. За да установят какво има дълбоко долу, геолозите изучават данните от земетресенията, наречени сеизмограми. По време на земетресение, през Земята минават вибрации, наречени сеизмични вълни, които променят скоростта си и посоката си, съобразно с различните видове скали. Чрез изучаване на сеизмограмите е възможно да се разбере какви са скалите на различна дълбочина под Земята.

Обвивката на Земята

В процеса на образуване на Земята някои газове са се напластили около нейната повърхност и образували атмосферата. Без атмосферата нищо на Земята не може да съществува. Тя съдържа газовете, необходими за дишането, както и тънък слой газове наречен озонов слой – той е един вид предпазна преграда за вредните лъчи на Слънцето.

– Тропосфера – до 11 километра: В този слой става промяната на времето и климатичните условия.

– Стратосфера – от 11 до 50 километра: Реактивните самолети летят в този слой, защото той е практически неподвижен

– Мезосфера – от 50 до 80 километра: Скалите които навлизат от откритото пространство в атмосферата изгарят още в този слой.

– Термосфера – от 80 до 480 километра:  Електрически натоварени частици в този слой понякога предизвикват светлини в нощното небе наречени сияния.