Странен лек при липса на сън

Защо възприятието за евентуална липса на сън е толкова важно?

Самият факт, че вие вярвате, че сте спали добре през изминалата вечер е достатъчен, за да засили вашите способности и за да повиши тонуса ви през следващият ден. Направено е изследване, при което 164 души са били разделени на две групи. И на двете групи им е била проведена лекция на тема „Важността на нашият сън и опасностите от липса на сън“.

Липса на сън

Казано им е било също, че средното количество на резки очни движения по време на сън, трябва да е около 20% за да е пълноценен той. След това, на участниците са им били измерени мозъчните честоти и са им били показани графиките.

Всичките данни, които са им били показани, са били напълно фалшиви. На едната група хора е било казано, че имаt качество на съня много над средното, с резки очни движения над 28%. На другата група е било казано, че качеството им на сън е много под средното и имат, резки очни движения по време на сън, под 16%.

Тези проценти не само, че не били верни, но и нямат никаква връзка с качеството или евентуалната липса на сън. Единствената цел, е била да убедят едната група, че техният сън е с по-добро качество от съня на другите.

След това, на всички участници са им направени серия от тестове, проверяващи техните познавателни способности. Резултатите нееднозначно са показали, че тези които са убедени, че имат по-добра качество на съня и нямат никаква липса на сън, са дали много по-добри резултати на теста. Вниманието и паметта им, са били много по-ефективни въпреки, че само са били излъгани за качеството на съня си.

Липсата на сън и плацебо ефекта

На човечеството още не му е съвсем ясно, на какъв принцип се основава плацебо ефекта. Въпреки това, той просто няма как да бъде отречен. Този ефект се забелязва много добре и в този експеримент. Веднъж убеден, че е нормално да функционира по-добре, нашият организъм наистина започва да го прави.

Затова запомнете! Не е важно наистина да сте се наспали добре снощи. Важно е да повярвате, че сънят ви е бил качествен. Това наистина ще повиши вашият тонус и ще снижи нежеланите ефекти от евентуалната липса на сън. Обратното, ако си мислите, че сънят ви е бил некачествен или недостатъчен, само ще понижи вашият тонус. Дори и да сте се наспали като новородено. Затова, помислете си пак. Как спахте снощи?