Столична компания за градски транспорт – СКГТ

Столична компания за градски транспорт – СКГТ е регистрирана през 1996г. като СКГТ ООД. Три години по-късно към нея се присъединява и завода за ремонт и производство на трамваи и мотриси – Трамкар ЕООД и фирмата вече е СКГТ ЕООД. През 1998 година се превръща в холдинг -СКГТ Холдинг ЕАД, който се състои от пет дъщерни дружества, които след известен период от време се превръщат в акционерни дружества. СКГТ притежават тридесет и четири процента от дружествата а столичната община цели шестдесет и шест процента. През 2002 година СКГТ Холдинг ЕАД се преструкторира в еднолично ООД –  „Столична компания за градски транспорт – София“ ЕООД. През 2009 година, фирма „Паркинги и гаражи“ ЕООД се присъединява към „СКГТ-СОФИЯ“ ЕООД, като предприятието вече се нарича „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕООД. През 2012 година „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕООД се преструкторира в „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД и отново става акционерно дружество.