Двама стари приятели се срещнали

Двама стари приятели се срещнали. Те не се били виждали още от времето, когато ходели на училище. Единия от тях си бил същият бедняк, какъвто си бил на млади години, а другият бил забогатял и се издигнал в обществото. Беднякът попитал забогателия си приятел:
– Как успя да я направиш тази работа?
– Още навремето разбрах, че на света властват две мафии. Това са мафията на евреите и мафията на хомосексуалистите.
– И какво?
– Ами, аз евреин нямаше как да стана…