Стари приятели се срещнали случайно

Стари приятели се срещнали случайно, след като не се били виждали дълги години. Единият от тях предложил да излязат на по кафе и да се видят. Другият обаче отказал:
– Не мога, днес Василев няма да си е вкъщи.
– Добре, тогава довечера?
– Не може, Василев ще заминава в командировка.
– Тогава утре или пък през седмицата?
– Тази цялата седмица Василев няма да го има.
Първият се ядосал и казал:
– Е хубаво де, кой изобщо е този Василев!
– Абе не го познавам, но спя с жена му…