Двама старци седели на баира

Двама старци седели на баира край селото и си говорели:
– Киро, вярно ли е, че си станал врач и си започнал да врачуваш?
– Вярно е!
– Познаваш ли?
– Винаги познавам.
– Хайде да видим дали ще познаеш!
– След малко, под нас ще минат мъж и жена и ще влязат в гората за гъби.
Минута по-късно, наистина минали мъж и жена.
– Ай стига бе! Можеш ли да ме научиш и мене така да врачувам?
– Мога бре, прегърни това дърво.
Оня го прегърнал, а Киро му завързал ръцете и минал зад него, като започнал да му събува гащите…
– Ей, Киро, какво правиш? Ще ме таковаш ли?
– Да бе, видя ли? И ти вече започна да познаваш…