Старче влязло в килията

Деветдесет годишно старче влязло в килията. Десетината затворници го изгледали с учудване и го попитали.
– За какво си тук, дядка?
– Защото правя много мръсни номера!
– Какви мръсни номера правиш, бе? Та ти едва влачиш чехлите!
– Ще ви покажа! – казало старчето и с гадна усмивка на лице, топнало метлата в кофата, която служела за тоалетна, после почукало на вратата, прилепило се встрани, и в момента в който надзирателят надникнал, старчето го зашлевило с нея в лицето.
Всички бабаити от килията започнали да се смеят неистово.
– Това ли ти е мръсният номер, старче? Нищо не струва!
– Изчакайте само един момент!
След пет минути, вратата на килията се отваря с трясък. Десетина надзиратели с палки, влезли в килията и извикали:
– Дядка, излез ако обичаш от килията, че с тези момчета имаме малко работа!