Собственик на колбасарски цех имал много глупав син

Собственик на колбасарски цех имал много глупав син. След като момчето пораснало, баща му решил, че трябва да го запознае с производствения процес:
– Синко, тук се подготвят говедата. Ето тук те се колят. Тук, пък се мели месото. Тук се добавят консервантите и след още малко обработка излизат вече готовите салами.
– Разбра ли, синко?
– Разбрах, тате. Много е интересно. А има ли такава фабрика, където от едната страна да се вкарва салам, а пък от другата страна да излиза говедо?
– Разбира се, че има, момчето ми! Такава фабрика е майка ти!