На смърт чрез разстрел, били осъдени…

На смърт чрез разстрел, били осъдени блондинка, брюнетка и червенокоса.

Излязла брюнетката пред пушките, но измислила как да се спаси. Започнала да вика „Торнадо, торнадо“ и всички се разбягали.
Червенокосата видяла това и като я извели също започнала да вика „Наводнение, наводнение“ и също успяла да избяга.
Блондинката също решила да използва тази стратегия, но не и идвало на ум какво точно да вика. Докато тя мислила, екзекуторите започнали да отброяват: „Три..две….“. В този момент блондинката измислила какво трябва да вика и започнала: „ОГЪН, ОГЪН“…