Един служител си вършел работата много добре

Един служител си вършел работата много добре. Един ден шефът му казал, че се справя отлично, но в главата го прилича на г*з и затова взел, че го уволнил. Разстроен, мъжът се запътил към дома си. Жена му го посрещнала с думите:
– Мъжо, много си добър във всичко, но да знаеш, че в главата приличаш на г*з.
Човекът нямало повече какво да губи и решил са се самоубие. Отишъл на един мост и тъкмо си подал главата да скача, когато чул някой отдолу да крещи:
– Недей сра тука, бе! Работници има долу…