Слонът паднал в дълбока дупка

Слонът паднал в дълбока дупка, от която нямало излизане. Минал вълкът с колата си, последен модел BMW и слонът му се помолил да го издърпа. Метнал му Вълчо едно въже и започнал да го дърпа. Дърпал, дърпал и накрая запалил съединителя, но слонът не помръдвал. Извикали лъва с неговия огромен и скъп джип. Завързали слона с ремъци и го теглили, правили, стрували, но слонът си седял в дупката. По едно време минало магарето с един стар и раздрънкан Москвич и ги попитал.
– Какво правите бе, пичове?
– Вадим слона, не виждаш ли?
– Да ви помогна ли нещо?
– Какво можеш да помогнеш с този таралясник?
– Сега ще видите вие! – казало магарето и слязло от Москвича. Отишло до дупката, спуснало си оная работа и за секунда изтеглило слона.
ПОУКА: Ако ти е голяма оная работа, няма никакво значение каква кола караш.