Слепец дразнел ловната дружинка

Един слепец редовно дразнел ловната дружинка, че може само с опипване да познае кое животно с какво е убито. Ловците не издържали и му казали, че всеки ще му донесе по едно убито животно и ако не познае какво е и с какво е убито, цялата дружинка ще го бие. Дошли на другия ден и всеки носел по едно животно. Почнали да го питат за всяко от тях какво е. Пипал слепеца, пипал първото и казал:
– Заек, убит с арбалет.
Пипал, второто, пипал, пипал и накрая казал:
– Вълк, убит с пушка.
Усетили ловците, че слепецът ще ги направи за смях. Извикали едната сервитьорка, съблекли я и я бутнали пред слепеца. Пипал той, пипал, накрая се почесал по главата и казал:
– Таралеж, убит с брадва…