След разпадането на СССР

След разпадането на СССР, потенциалните врагове на Америка рязко намалели. Заради това, от Пентагона взели решение, да се направят съкращения във висшия ръководен състав. Проблема бил, че не знаели какви пенсии да дадат на хората. След дълги обсъждания, взели следното решение: всеки да укаже някакво разстояние между части от тялото си и според него да се определи размера на пенсията. Влязъл първият генерал и казал:
– Премерете ме, от главата, до петите!
Измерили 6 фута и му дали 60 хиляди долара пенсия. Влязъл вторият генерал и заявил:
– Измерете ме, от върха на пръстите на краката, до върха на пръстите на ръцете!
Измерили 8 фута и му дали пенсия 80 хиляди долара. Влязъл третият генерал:
– Измерете ме, от оная работа до т*шаците!
Всички започнали да се смеят, но все пак трябвало да се спази закона. Дошъл доктора с рулетката, свалил панталона на генерала, започнал да мери и изведнъж попитал:
– Ама, къде са ви т*шаците?
– Останаха във Виетнам…