Скелет тръгнал да се разхожда

Един скелет тръгнал да се разхожда и да плаши хората. Срещнал една старица и я попитал:
– Имате ли огънче?
Старицата като го видяла и получила инфаркт. Скелетът продължил и срещнал един старец, когото попитал:
– Извинете, имате ли огънче?
Като видял скелета, старецът също получил инфаркт. След няколко минути, скелетът срещнал някакъв пияница и му поискал огънче. Като го видял, пияницата казал:
– Какво огънче искаш, бе? Я се виж, на какво си заприличал от това пушене…