Скелет излязъл от гроба си

Скелет излязъл от гроба си. Той не знаел кой век и коя година е и затова отишъл да попита в „Софийския Университет“. Там видял една студентка, приближил се до нея и я потупал по рамото. Обърнала се тя, чул се пронизителен писък: „А-а-а-а-а-а-а!“ и студентката отпрашила където и видят очите. Отчаян от тази случка, скелетът решил да попита в „Медицинския Университет“. Там видял една студентка, приближил се към нея и я потупал по рамото. Тя се обърнала и  му извикала с всичка сила:
– Я се махай, бе! Простак!
Още по отчаян, скелетът решил да попита в „Техническия Университет“. Там видял една студентка, приближил се до нея и я потупал по рамото. Тя се обърнала, чул се пронизителен писък: „А-а-а-а-а-а-а-а!“ и скелетът отпрашил на където му видят очите…