Що е то частен съдебен изпълнител

Всички са чували за него. Едва ли има човек който да не се е сблъсквал с историята за някой частен съдебен изпълнител. Но едва ли и пет процента от хората знаят изобщо какво е това нещо частен съдебен изпълнител. Някои даже много грешно го наричат съдия изпълнител, а всъщност частния съдебен изпълнител няма нищо общо със съдия. Той не отсъжда нищо а просто изпълнява волята на съда. Частния съдебен изпълнител е просто едно лице на което държавата е вменила да извършва принудителни изпълнения на вземания. Тук ще се опитаме да улесним възможно до най-голяма степен едно евентуално ваше сблъскване със частен съдебен изпълнител. Едно от нещата на които можете да се натъкнете е да ви бъде наложен запор на заплатата или пенсията (или някакви други доходи) без вие изобщо да знаете. Най-честата причина за това е, да сте си променили адреса по местоживеене а да не сте уведомили за това общината. Ако това се случи, не можете да обвинявате дадения частен съдебен изпълнител за това, че не ви е уведомил. Вие може да не сте длъжник а да сте просто поръчител, но закона позволява на частния съдебен изпълнител да изиска както част така и цялата сума на задължението както от длъжника така и от поръчителите (гарантите). Така или иначе по закон поръчителя се явява и съдлъжник на кредитоискателя. Никъде в закона не пише че частния съдебен изпълнител е длъжен да търси първо кредитосискателя а после поръчителите. Напротив, понякога когато поръчителите са видимо по-платежоспособни от кредитосискателите се търсят парите първо от тях. Така или иначе след това вие като поръчител който е погасил кредита на друго лице имате пълното право по съдебен ред да изискате цялата главница заедно с лихвите от главния длъжник. Друго ценно нещо което трябва да знаете че няма как да загубите единственото си жилище заради дълг (ипотечните кредити са друго нещо). Ако се докаже че домът ви е единствено жилище за всички живущи в него, то той се счита за несеквестируем и няма как да бъдете изгонени от това жилище. Това, че имота ви не може да бъде продаден не означава обаче е той няма да бъде възбранен. Друго нещо което трябва да знаете е, че е напълно възможно да наследите дълг, както можете да наследите всяко едно друго нещо. Също така много често се случва длъжниците да започнат да се крият от частния съдебен изпълнител, но това обикновено не води до нищо добро. Така или иначе в закона е предвиден вариант за бързо приключване на изпълнителни дела в подобни ситуации.

Ако желаете да проверите някого дали в момента е длъжник можете да го направите в Централния регистър на длъжниците на КЧСИ. Повече информация можете да намерите на сайта http://www.registry.bcpea.org/. В системата обаче не се пазят данни за минали събития а само за текущи дела.

Какво всъщност е изпълнителен лист?

Изпълнителният лист е съдебен акт, с помощта на който дадено лице удостоверява, че има право на принудително изпълнение за реализиране на своя претенция срещу длъжника и с помощта на този изпълнителен лист даденото лице задължава дадения съдебния изпълнител (частен или държавен) да образува изпълнително производство.

Какво е покана за доброволно изпълнение?

Това е документ чрез който се дава четиринадесет дневен срок на длъжникът да изплати доброволно дълга си. Почти винаги поканата за доброволно изпълнение е придружена и от запор на имущество или на доходи.

 

Не е задължително да сте призоваван в съда и да сте осъден за да може частен съдебен изпълнител да наложи запор върху имуществото ви или доходите ви. Също така не е задължително да бъдете уведомен от съдебния изпълнител за да започне той да изпълнява процедурите си. Също така не е и нужна да изтече срокът на поканата за доброволно изпълнение за да започне описването на имуществото ви от частен съдебен изпълнител. Доста често срещана заблуда е, че ако ви няма във вашия дом, частния съдебен изпълнител няма да може да направи опис на имуществото ви. Има хора които се оплакват че съдебния изпълнител им е продал имота на половин цена. Това разбира се няма как да стане понеже всички продани на всякакви видове имущество се публикуват най-малкото на сайта на окръжното съдилище а и също така и в публичния регистър на частните съдебни изпълнители.