В школа за тайни агенти

В школа за тайни агенти, до финалния изпит се класирали само трима кандидати – американец, французин и Бай Ганьо. Последния изпит се заключавал в това, да покажат лоялността си към тайната служба. Първо дали на американеца пистолет и го вкарали в една стая, като му казали:
– В стаята е жена ти. За да ни докажеш своята лоялност, ти трябва да я застреляш.
Той влязъл в стаята, забавил се десетина минути и излязъл много притеснен и казал:
– Не мога да я убия. Вече 20 години живеем с нея, не мога!
Провалил се на изпита и го скъсали.
След това повикали французина и му казали:
– В стаята е жена ти. Докажи ни своята лоялност и я застреляй.
Влязъл французина в стаята, забавил се десетина минути и излязъл притеснен и казал:
– Не мога да я убия. Та ние живеем вече петнадесет години заедно. Аз я обичам!
Той също се провалил на изпита и бил скъсан.
Последен извикали Бай Ганьо. Дали му пистолет и му показали стаята, като му казали:
– В стаята е жена ти. За да ни докажеш своята лоялност, влез и я застреляй!
Бай Ганьо влязъл в стаята. Още вратата не се била затворила и от вътре се чуло: „Дан, дан, дан, дан, дан, пата-кюта, пата-кюта, пата-кюта“. Бай Ганьо излязъл от много ядосан и започнал да вика:
– Ама сте гадняри! Дали сте ми халосни патрони! Наложи се да я трепа с табуретката…