Шеф на охранителна фирма се молил

Шеф на охранителна фирма се молил на Бога в църквата:
– Помогни ми, Боже, борчетата да са здрави и да носят пари. Помогни и тази цистерна с бензин да мине границата и ни пази от пандиза…
В този момент, дочул как в другия ъгъл на църквата, някакъв пенсионер нареждал:
– Боже, помогни ми, да ми стигне пенсията и този месец. Да има поне за хляб и за мляко и да мога да платя тока и водата…
Борецът веднага притичал при стареца и му се скарал:
– Ето ти сто лева и стига си губил времето на Господ с такива дреболии…