Северен ледовит океан

Северен ледовит океан (Ледовит океан) – това е най-малкият от четирите океана на земята. Северния ледовит океан съставлява само четири процента от целия световен океан. Намира се между Европа, Азия и Северна Америка. Границата на Северния Ледовит океан с Атлантическия океан е по източния край на Хъдсъновия проток, през Дейвисовия и Датския проток, остров Исландия, Ферьорски и Шетландски острови до нос Стад (Норвегия). Границата на Северния ледовит океан с Тихия океан минава през Беринговия проток.През 1650 година холандския географ Б. Варениус го нарича хиперборейски океан, а през 1845 година лондонското географско дружество го нарича Северен Ледовит океан. Площта му с периферните морета е 13,1 милиона квадратни километра а обема му е 16,98 милиона кубични километра. Средната дълбочина на Северния Ледовит океан е 1205 метра а максималната дълбочина е 5220 метра. Северния Ледовит океан има брегове от фиордов, термоабразионен, делтов, лагунен шхерен тип и други. Има също така и много острови (Канадски арктичен архипелаг, Шпицберген, Северна земя и други) с обща площ около 4 милиона километра. Релефът на дъното на Северния Ледовит океан е изключително неравен. Подводните хребети Ломоносов и Менделеев го разделят на три котловини – Макаров, Нансенова котловина (дълбока е 5220 метра) и Боуфъртова котловина. Също така Северният Ледовит океан има силно развита континентална плиткост, широка до 1300 километра. Дънните наслаги са главно теригенни или от кафява, синя и глобигеринова тиня. Средната годишна температура на повърхностните води през зимата е от минус един градус по Целзий до пет градуса, а през лятото варира между пет и дванадесет градуса по Целзий. Солеността на Северния Ледовит океан се колебае между 29 и 35 промила.В Северния Ледовит океан прониква Атлантическото течение. Особено мощно е Източногренландското течение. Преобладаваща величина на приливите е 0,5 – 1 метра а максималната е 6,1 метра (в Баренцово море). Ледената покривка с дебелина 0,8-25 километра заема 50% (през лятото) до 65% (през зимата) от океанската повърхност.Теченията изнасят от Северния Ледовит океан годишно по 2150 кубични километра ледена маса. В Северния Ледовит океан има огромни маси диатомееви, зелени, кафяви и червени водорасли. Също така има моржове, тюлени, бяла мечка, селда, треска, китове и други животни.