Семейство Георгиеви си пиели кафето

Семейство Георгиеви си пиели кафето на терасата. По едно време, съпругата попитала мъжа си:
– Да забелязваш нещо особено в мен?
Съпругът внимателно я огледал и казал:
– Май имаш нова прическа…
– Не позна!
– Купила си си нова пола?
– Не!
– Аха, сега забелязах… обръснала си си веждите!
– Не! Исках да проверя, дали ми обръщаш внимание и затова си сложих противогаз…