Едно семейство останало без пари

Едно семейство останало без пари и жената казала на мъжа си:
– Ще трябва да поработя на околовръстното.
Мъжът отвърнал:
– Хубаво, аз ще седя в храстите и ще те пазя.
Така и направили. Жената застанала край пътя, а мъжът се скрил в храстите. Спрял един автомобил и шофьорът попитал:
– Колко струва?
Жената отвърнала:
– Изчакай секунда! – и изтичала в храстите при мъжа си
– Кире, тоя пита „Колко пари“?
Мъжът казал:
– Кажи му „Стандартен петдесет лева, с уста двадесет лева“.
Жената отишла при шофьора и му казала:
– Стандартен петдесет лева, с уста двадесет лева.
Шофьорът отвърнал:
– Аз имам само петнадесет лева.
Жената пак притичала до храстите и питала мъжа си
– Кире, тоя има само петнадесет лева.
Мъжът отвърнал:
– Кажи му, че за петнадесет само ще му лъскаш.
Жената изтичала пак шофьора и му казала:
– За петнадесет само ще ти лъскам.
Шофьорът отвърнал:
– Започвай.
Свалил си шофьорът гащите и жената като видяла оная му работа и казала:
– Изчакай ако обичаш една секунда!
Изтичала пак в храстите при мъжа си и го попитала:
– Кире, имаш ли да му дадеш тридесет и пет лева на заем?