Семейство канибали били много гладни

Семейство канибали били много гладни и бащата и сина отишли да намерят някой човек за ядене. Отишли те в близката гора и зад едни храсти видели младо и красиво девойче, което се къпело голо в реката. Синът извадил лъка, сложил една стрела и се прицелил в момата. Тогава, баща му се развикал:
– Какво правиш, бе? Да не си луд? Няма да я убиваш! Ще я закараме вкъщи и ще изядем майка ти…