Селянин си орял на нивата

Един селянин си орял на нивата. Без да иска, закачил ралото в един голям корен и паднал по очи.
– Ех, да се е*а в кривите ръце! – възнегодувал селянина.
В същото време, по пътя минаващ край нивата минавал попа, който казал:
– Синко, не изговаряй такива скверни думи на глас, понеже господ щете чуе и може да реши да те накаже.
Изведнъж, от небето паднала светкавица върху попа и го превърнала в купчина пепел. Селянинът започнал да се чуди какво става, а от небето се чул възмутен глас:
– Ех, да се е*а в ръцете!