Седял Блажо в купето на влака

Седял Блажо в купето на влака, а срещу него седяла красива палавница с къса поличка. Блажо не спрял да я зяпа. Девойката видяла, че Блажо не откъсва поглед от нея, леко си разтворила краката и казала:
– Харесва ли ти?
– Да! – отговорил Блажо.
– А искаш ли да ти намигне? – леко разтворила крака и му намигнала с в*гината си.
Блажо изпаднал в транс и не вярвала на очите си.
– А искаш ли да ти изпрати целувка? – и пак повторила номера.
Блажо щял направо да изпадне в несвяст.
– Седнете до мен! – поканила го девойката.
Блажо станал и седнал до нея.
– Искаш ли да поставиш два пръста в нея?
Тогава Блажо едва продумал:
– Не думай! Какво искаш да ми кажеш, че може и да свирне ли?